Szilveszteri szokások, hiedelmek és babonák | Kukkonia

Olló babona

Babonák, babonás jóslások, hiedelmek, álmok. E babonás hiedelmek, felfogások és balga-cselekvőségek azonban nem mindenkor a balgaságnak és értelem nélkül való cselekvőségeknek folyományai csupán, hanem míg egyrészt az ősvallás eltörpült, elhalaványúlt ágazataival és a természeti erők, jelenségek, meg az állati élet ösztöneinek megfigyeléseivel találkozunk azokban; addig másrészt e babonás hiedelmek és cselekvőségek a népélet illemszabályaiként, hitéleti és erkölcsi oktatásaiként is jelentkeznek.

A szegedi nép babonái, balhiedelmei egyenlők a magyar nép babonáival, a mint maga a szegedi népélet nyilatkozása is alapjában teljesen azonos a magyar népélet megnyilatkozásával. Megtaláljuk a szegedi nép babonái között az állatokat, olló babona és ásványokat ép úgy, mint a természeti jelenségeket, a napokat, a hét valamennyi — és a szentek napjait, meg a természet évfordúlati — és ünnepnapokat, a napszakokat, égitesteket, a villás tárgyait eszközeit, gyakorlatait "és szokásait.

A testrészek és test-életi jelenségek, boszorkányok, a halott személyével, tárgyaival, az ördög, a sárkány, mind-mind ott élnek, szerepelnek a bűbájos-számokkal és színekkel együtt; valamint a varázsmondások, hitéleti cselekvőségek, igézések és ráimádkozások is. Mielőtt azonban a Szegeden ismert és a népélet legkülönbözőbb szakában és idejében szereplő babonákat, babonás hiedelmeket stb.

Ne vakard a kis gyerök talpát, mert nem tanúl mög járni.

Jelenlegi hely

Helytelen és bajok okozója a talp vakarása, csiklandozása. Fürösztéskor a kicsit kis gyereket nem jó egyedül hagyni az asztalon, mert elkapják a boszorkányok. Ha ásítasz, keresztet vess a szádra, nehogy a gonosz bemönjön! Az illetlen szájtátást palástoltatja. Ha az ajtó kinyílik utánad, möghalsz. Rendesen be tedd az ajtót. A ki nagyon becsapja az ajtót, az előtt a menyország ajtaját is becsapják.

Illetlenség az ajtó csapkodása. A kést evéskor élével felfordítva olló babona hagyd, ne tedd az asztalra, mert véreset ád a tehén.

Elővigyázat, nehogy megvágd magad. A ki benéz a halottas ház ablakán: hályog támad a szemén.

olló babona köszvény kialakulásának okai

Illetlenség a bebámészkodás. Ha a leány fütyül: sír a szűz Mária. Illetlennek tartja a nép, ha a nő fütyül. Az utczán éve ne járj, mert felöszöd az utad. Nem illik enni az utczán.

  1. Дворик оказался едва ли более пятидесяти шагов в поперечнике и, в общем-то, находился не на воздухе, а глубоко внутри какого-то большого здания.
  2. Szoptatás artrózis kezelése
  3. И вот пища, приготовленная шеф-поваром сто миллионов лет назад, вновь становилась реальностью, дабы усладить вкус или просто насытить аппетит.
  4. Криф опять выражал свое негодование по отношению ко всему, способному летать без помощи крыльев.

Este nem jó kiadni a házból semmit. Biztonság ez. A ki evés közben elejti a kanalát: meghal azon évben. Rendesen, óvatosan egyél. Ebéd alatt ne danolj, mert bolond lösz a mátkád. Ki kenyérrel dobálódzik, möghal azon évben. A ki lábával tiporja a kenyeret, vagy rálép: éhséget fog szenvedni. A ki nagycsütörtökön kenyeret süt: háza tájékán nem lösz eső.

Szilveszteri szokások, hiedelmek és babonák | Kukkonia

A ki áldozó-csütörtökön, vagy egyáltalán ünnepnapokon varr: keléseket kap. Nagypéntökön nem jó tüzet gyújtani főzni ; mert a ház leég.

Címlap Szilveszteri szokások, hiedelmek és babonák Közeleg az év utolsó napja, búcsúztatjuk az óévet, és köszöntjük az újat. Fogadalmakat írunk, hogy miben szeretnénk megváltozni, mit szeretnénk máskét csinálni, aztán vagy betartjuk őket, vagy nem. Szilveszter napjához is számos népi hagyomány, hiedelem és babona fűződik. Úgy vélték, a zaj, az erős fény, a tűzijáték — ami amellett, hogy látványos — távol tartja, elijeszti a rosszat.

A ki kezét az asztalterítő abroszba törli. Valakire újjal mutatni nem jó, mert angyalt szúr keresztfűl. A pók, ha rád ereszködik: szöröncsés löszöl. A fecske fészkét le ne verd: mert möghal valaki a háznál. A gólya fészkét el ne pusztítsd: mert leég a házad.

20 újévi szokás, babona és hagyomány- Kiscsillag Étterem

A ki fésületlenül megy ki, megtipázzák a boszorkányok. A ki egymásra tett lábával kalimpál: az az ördögöknek harangoz. Az üres bőcsőt nem jó ringatni. A konyha-küszöbön nem jó fát vágni, mert ha viselős asszony lép rajta körösztül. Fűszállal nem jó a fogat piszkálni, mert a fűszálon beléd bújik az ördög.

Babonák, babonás jóslások, hiedelmek, álmok.

Mind megannyiban észrevehetjük az oktató jelleget, az illemre és helyes cselekvőségre való figyelmeztetést s míg egyikben az ünnepek megülésére int; addig a másikban az állatok védelmére tanít s ha a nép mindezekre nem a babonás hiedelemmel kapcsolatosan volna figyelmeztetve, bizonyára a küszöbön vágná a fát, illetlenül becsapná, vagy nyitva hagyná az ajtót, bebámészkodnék a halottas-ház ablakán, csiklandaná a kis gyerek talpát, fütyülne a leány és fésületlenül menne ki a házból; olló babona így, félve, hogy megtípázzák a boszorkányok, rendesen megfésülködve lép ki s a fecske és gólya fészkét megóvja, nehogy szerencsétlenség olló babona a házát s ünnepnapokon nem mer varrni, se mosni, félve a kelésektől és pattanásoktól.

Ezek fölemlítése- és előrebocsátása után lássuk egyéb babonáit és balhiedelmeit, melyek között a most elősoroltakhoz hasonló számos illemszabályt és erkölcsi oktatást magába rejtő babonaságot találunk még. A kis lánynak a bőcsőjibe babát vagy orsót köll tönni, hogy házias, — a kis fiújába szerszámot, hogy munkás lögyön. A kis gyerök talpát kúdusbottal köll mögverni, akkö' hamar é'jár.

Ne ringasd a kis gyerök bőcsőjit mikor üres, mert möghal a kicsiny, ki benne szokott fekünni. Piros pántlikát köss a kis gyerök kézire, hogy mög ne olló babona szömmé'. Ha gyerök-ágyas van a házná, napáldozat után nem jó semmit kiadni a házból, mert a gyerök mög lösz rontva.

Ha a leánynak, vagy legénynek sarkába hágsz véletlenülmögéröd a házasságát. A menyasszony czipó'jóbe, mikor esküdni mén, ezüst-pénzt köll tönni, hogy szöröncsés lögyön. A menyasszonynak gyűszüből köll inni, hogy ment lögyön a nyavalyától s rontástól. Az ifjú párnak nem jó gerenda alatt állni. Ha a bútorok ropognak, valaki möghal a háznál. Akit a görcs fog, jegykendőt köll a derekára kötni, mindgya möggyógyul. Ha a pohár magától elreped, halál lösz a háznál.

Ha a leány kötője elódzódva leesni készül, mögverik. Ráczpappal találkozni szerencsétlenség; hogy ez elháríttassék, utána köll köpni. Késsel nem szabad tejet keverni, mert véreset ad a tehén. Akinek kést vagy bicskát ajándékozunk, annak elveszítjük a szeretetét. Ha a városrészi toronyórák összevernek egyszerre verik az óráttűz lösz. Aki rálép a kenyérdarabkára, éhséget szenved. Éjjel vagy este nem jó a tükörbe nézni, mert meglátja az ördögöt.

Nem szabad a kenyeret úgy fektetni, hogy alsó lapja az ég felé forduljon, mert ez szerencsétlenséget hoz a házra. Az akasztott ember haja és az akasztáshoz használt kötél darabja szerencsét hoz. A fürdő gyerek zsineget köt a bokája fölé, hogy úszás közben mög ne fogja a görcs. Aki a konyha tűzhelyére köp, azt kelések lepik el. A olló babona újuláskor verni kell a zsebet, s szaporodni fog a pénz.

Rátüszszentettem: igaz.

  • Jósjelek és babonák - 4. rész - Női Portál
  • Error Page not found
  • Ízületi fájdalom és kopogás
  • Kezdő artrosis hogyan kell kezelni
  • Szeretetet hozó csók és bajt jelentő olló — szerencsehozó praktikák újév napjára Békési Erika

Az orvosságot nem szabad megköszönni; mert akkor nem használ. Ha a tehén nem hagyja magát fejni, dézsát kell a fejébe borítani, vagy a temetőből hozott korhadt kereszttel megverni.

A gólyát — sem a fészkét bántani nem szabad, mert meg ég a ház, vagy elveri a vidéköt a jég.

olló babona ízületek fájnak a hideg vízből

A fecskét ha bántják néma gyeröke lösz a családnak. Ha döglenek az aprójószágok, egyet a döglöttek közül lábánál fogva a fára akasztanak, hogy megszűnjön a dög.

Újév napján pénzt ne adj olló babona, mert egész évben csak fizetsz. Újév napján korán kell föl kelni, hogy egész évben frissek legyünk. Balázs napján a templomban eszközölt — balázsolás a könyökízület tüneteinek kezelése által a torokfájástól megmenekszünk. A olló babona György nap előtt fogott fehér pille olló babona hoz; a gyíknak pedig a torkát kell a — nevetlen — ujjal megkenni s ezen ujjal a torok fájást sikerrel lehet gyógyítani.

A szent György nap előtt fogott ürge bőréből készült pénzes zacskóbul nem fogy ki a pénz. György nap előtt a hány nappal zörög az ég, annyi forint lösz abban az évben egy köböl búza.

György napkor ha zörög az ég, a földön köll henteregni; így a nyilamlás, derékfájás és nyavalyatörés elkerüli az évben az embert.

György nap előtt szedett füvek, gajjak és virágok bírnak csak gyógyító erővel. Május elsején, ha bodzával föl nem virágozzák a házat: betelepszik, a boszorkány. Iván tüzét a ki átugorja nem lesz bolhás. Iván tüzét ugráló leány férhez megy — legény még azon évben megházasodik. Iván tüzén az állatokat körösztül köll hajtani, vezetni, akkor nem rühesedik vagy nem tetvesedik meg. Iván tűzre ugráláskor a tűzbe hányt gyümölcsöt kikaparják, mert az jó torok és hasfájás ellen.

Az ünnepi körmenet alkalmával a mozsárágyiiból kilőtt fadugó szil-lánkja jó fogfájás ellen.

Nuo Jhum Saab - Official Chakma Music Video 2020 - Zinghani Production

Az úrnapi oltárokat díszítő virágok, füvek és faágak, minden betegségek ellen készített fürdők hasznos eszközei. Pünközsd szombatján hajnal előtt, ki a Tiszába fürdik: minden betegségtől — vagyha szólatlan vízben fürdik — minden kelésektől ment lesz.

A ki nagy csütörtökön kenyeret süt; háza tájékán soha nem lesz eső.

olló babona artróziskezelő gyógyszerek injekciói

A ki áldozó-csütörtökön vagy más ünnepnapokon varr: körömmérög lösz az ujján. Nagypénteken nem jó tüzet gyújtani: mert leég a ház. Húsvét másodnapján meg kell a leányt locsolni, hogy azon évben se rühes né lögyön, se pattanások vagy kelésök né támadjanak rajta.

Keresés űrlap

Gyertyaszentölő-boldogasszony napján megszentelt gyertyát köll a haldokló kezébe adni: úgy rajta az ördög diadalt nem bir vonni. József napján az ácsoknak és földmíveseknek nem jó dolgozni.

András napján ha böjtöl a leány: megálmondja ki veszi el. András éjjelén fordítsd mög a párnát, megálmodod kihoz mégy férjhöz, ugyanezt Szilveszter éjjelére is tartják. Lucza napján mög köll a tyúkokat piszkálni, hogy jótojók legyenek. Keddön nem jó mosni, mert véröset tojik az apró jószág. Péntökön nem jó semmit kezdeni, mert szerencsétlen lösz az embör: Aki péntökön fekszik betegágyba, többé föl sem kel. A péntökön sütött kenyér keletlen marad. Péntökön éhomra prüsszenteni: nagy veszödelem.

Szombaton nem jó fonni, mert a rosszak elviszik az orsót. Aki az uj házba először olló babona gyújt: az hal meg ott legelőbb. Aki halottak napján földből dolgozik: azon hóttetem kelés támad.

olló babona a térd bursitisének gyulladása

Hold fogytakor nem jó hajat nyíratni, mert nem nyől ki a haj. Azon napon, mikor kenyeret süt az asszony: nem jó palántát ültetni. A söprűt az ajtó mögött kell tartani, úgy a olló babona nem léphetnek be, vagy az ajtó-félfát fokhagymával kell mögkenni. A mákot sipkába köll vetni, csak úgy lösz: nagy fejű. Olló babona jégeső esik, ki köll a baltát vetni: akkor eláll.

Mikor zöng az ég, nem jó a kis széköt fölfordítani; mert leüt az isten-nyila. Ha az asztalon földül a sótartó: veszekedés lesz; — lakodalomnál szerencsétlen házasságot jelent. Ha a tűz sisteregve ég a tűzhelyen: szerencsétlenség éri a házat, a családot. Aki két nővér közé ül: még azon évben megházasodik.

olló babona a lábujjak zsibbadhatnak az ízületi gyulladástól

Ha kiömlik a bor az asztalon: veszekedés lesz a háznál; aki felé pedig folyik, annál körösztölés lesz. Ha csúf, zimankós idő van: valaki fölakasztotta olló babona. Akin pók mászik, vagy ráereszködik: azt szerencse éri. Olló babona a fecske fészkit leverik: véreset ád a tehén; — vagy megég a ház.

Ha újév napján szerencsétlenség ért: egész évben szerencsétlen lesz. András napján, illetőleg estéjén ólmot öntenek s ez megmutatja a leánynak, ki lesz az ura: ha a vizbe öntött ólom baltát formál, akkor ácsot vagy faragót jelent; ha csónakot mutat: akkor hajóst vagy supert jósol a leány magának és így tovább.

Ha a kakas a pitar-ajtóban kukoríkol: váratlan vendég lesz a háznál.

Családonként és baráti társaságonként is eltérő lehet, vannak akik teljesen személyre szabják.

Ha napközben nagyon kukoríkolnak a kakasok: esőt jelent. Ha a tyúk kukoríkol: nagy szerencsétlenség éri a házat. Ha a kutya a pitar-ajtó elé állva, szűkölve vonyít befelé: haláleset vagy szerencsétlenség éri a házat.

Ha szarka száll a háztetőre: vendéget jelent; még pedig arról jövőt, amerre a farkával billent.

Babonás vagy?

Ha az olló vagy más hegyes eszköz leesik a földre s ott a hegyére esve megáll: váratlan vendég jön a házhoz. A pénteki vigasságból — vasárnapi szomorúságot jósolnak. Ha az újesztendő péntekre esik: terméketlen lesz az esztendő. Ha a mögkörösztölt leánygyerököt véletlenül az apja vöszi el a bábaasszony kezibül először: úgy a következő szülött fiú lösz. Ha a bőregér a házba beröpül: szerencsétlenség éri a házat.