Stroke - Neurológiai Központ

Kórházi együttes kezelés. Tájékoztató a betegjogokról | Ortopédiai Klinika

EU tájékoztató anyagok Az ellátás visszautasításának joga A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.

Látogatási jog A beteg a kórházi házirendben rögzített látogatási időtartam alatt fogadhatja látogatóit. Ettől eltérő időpontban csak az állandó kórházi belépővel rendelkező személyek kereshetik fel betegüket az érintett osztály osztályvezető főorvosa által megszabott módon és időtartamban. Az állandó belépő — indokolt esetben — a főigazgató titkárságán kérhető. A látogatási jog a betegtársak jogainak tiszteletben tartása mellett gyakorolható. Információtilalom A betegnek joga van megtiltani, hogy a kórház bárkinek információt adjon gyógykezelése tényéről, illetve a gyógykezelésével kapcsolatos bárminemű kérdésről.

A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén súlyos vagy maradandó egészségkárosodás következne be, csak köz- valamint magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Az ellátás visszautasításának joga nem összetévesztendő az ellátás megtagadásának jogával, amely esetében a betegellátásban közvetlenül közreműködő orvos a hozzáforduló beteg vizsgálatát megtagadhatja.

kórházi együttes kezelés

Életfenntartó vagy életmentő beavatkozás csak abban az esetben utasítható vissza, ha a beteg olyan súlyos kórházi együttes kezelés szenved, amely az orvostudomány szerint rövid időn belül megfelelő ellátás kórházi együttes kezelés is halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. A visszautasítás csak abban az esetben érvényes, ha egy háromtagú orvosi bizottság a beteget megvizsgálja és egyetértésben, írásban nyilatkozik arról, hogy a beteg saját döntését annak következményei tudatában hozta meg, illetve az orvosi bizottság nyilatkozatát követő 3.

A beteg nem utasíthatja vissza az életfenntartó vagy életmentő beavatkozást, amennyiben várandós, és előre láthatóan képes a gyermek kihordására.

Dózsa Izabella tüdőgyógyászt a tünetekről és kezelésről kérdeztük. COPD kezelése gyógyszerekkel A COPD kezelése során használatos szerek szétválaszthatóak a megelőzésre, a tünetek súlyosbodásának megszűntetésére szolgáló készítményekre.

A beteg a visszautasításra vonatkozó nyilatkozatát bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavonhatja. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteg esetén az életfenntartó és életmentő beavatkozások nem utasíthatók vissza.

kórházi együttes kezelés

Amennyiben az ellátás mégis visszautasításra kerül, az egészségügyi szolgáltató keresetet indít a beleegyezés bíróság általi pótlása iránt. A kezelőorvos a bíróság jogerős határozatának meghozataláig köteles a beteg egészségi állapota által indokolt ellátások elvégzésére.

kórházi együttes kezelés

A cselekvőképes személy tehát közokiratban visszautasíthat olyan vizsgálatokat, beavatkozásokat, melyek nem veszélyeztetik mások életét vagy testi épségét; a betegség természetes lefolyását lehetővé tevő életfenntartó vagy életmentő beavatkozásokat; egyes életfenntartó, életmentő beavatkozásokat, amennyiben gyógyíthatatlan betegségben szenved, így ennek következtében képtelen önmagát fizikailag ellátni, fájdalmai pedig megfelelő gyógykezeléssel sem enyhíthetők.

A cselekvőképes személy cselekvőképtelensége esetére közokiratban megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki helyette jogot gyakorolhat.

Kórházi együttes kezelés

A nyilatkozat abban az esetben érvényes, amennyiben pszichiáter szakorvos egy hónapnál nem régebbi szakvéleményben rögzíti, hogy a személy döntését annak lehetséges tudatában hozta meg. A nyilatkozatot kétévente meg kell újítani, azonban azt a beteg bármikor visszavonhatja.

kórházi együttes kezelés

A beteget, illetve az őt képviselő személyt az ellátás visszautasítása során nem szabad semmilyen eszközzel döntésének megváltoztatására kényszeríteni. A betegség természetes lefolyását lehetővé tevő életfenntartó vagy életmentő beavatkozás megszüntetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a beteg erre irányuló akarata világosan és egyértelműen kideríthető.

Felmerülő kétely esetén a beteg később tett személyes nyilatkozatát kell figyelembe venni, ennek hiányában az életfenntartó, életmentő beavatkozás elvégzéséhez történő beleegyezését vélelmezni kell.